K dispozici aktuální verze 18.2.53

Změny ve verzi SB KOMPLET 18.2.53

Modul FAKTURACE

 • N: při tisku faktury s QR kódem se přestalo vyplňovat datum splatnosti. Při načtení takového QR kódu se jako datum splatnosti do bankovní aplikace použije aktuální datum. Doplnění data splatnosti do QR kódu je možné volitelně aktivovat v modulu Nastavení – dialog pro vzhled formuláře faktury.
 • N: nové řešení zápočtů. V adrese obchodního partnera je doplněno pole kterým se dá daná adresa nastavit jak „nezapočitatelná“ – tj. nebude ji možno použít pro sestavení návrhu zápočtu. Okno Zápočty je hned při otevření automaticky filtrováno na „zápočtuvhodné“ partnery, není potřeba provádět přepočet. Navíc má toto okno nasazen i tzv. prefilter, takže následné filtrování adres vždy vybírá jen ty co jsou vhodné k zápočtu. N: okno pro opravu hlavičky faktury přijaté je doplněno o nabídku bankovních účtů evidovaných pro daného partnera
 • N: při přepočtu obratů v okně Správa Obchodního Partnera je automaticky doplněno i pole typ adresy. Tím je pak umožněno filtrování na dodavatele, odběratele a další typy.
 • N: při uložení faktury se automaticky počítá souhrnný obrat partnera

Modul SKLAD

 • N: tisk QR kódu stejně jako ve fakturaci – viz výše
 • N: nastavení volby „faktura email“ při uložení výdeje s fakturou se nyní nastavuje automaticky podle volby „Nabízet odeslání mailem“ v adresáři obchodních partnerů. Nyní je chování stejné jako v modulu fakturace.
 • I: importem SBX u karet zásob lze načítat i uživatelská pole Text A,B,C, Číslo 1-3 a Volba 1- 5.

Modul PENÍZE

 • I: u exportu bankovních příkazů ve formátu ABO byl zkrácen text zprávy pro příjemce na 32 znaků. Důvodem je bankovnictví České spořitelny, která používá jiný formát než všechny ostatní banky.
 • N: v přehledu tržeb je doplněna funkce exportu do XLS
 • N: podpora formátu elektronického výpisu z eshopu AMAZON

Modul MZDY

 • N: doplněn fitr na zaměstnance s exekucí,
 • O: oprava ISPV – vráceno posílání pole Pracovní Pozice
 • N: doplněn číselník ukončení pracovního poměru a možnost editace této hodnoty v okně zaměstnance
 • N: doplněno datum ukončení zkušební doby a jeho editace
 • O: opraven výpočet exekucí, který v určitých případech strhával více než bylo možné

Legenda

N: Novinka, O: Oprava, I: Informace

Přejít na stránku s novou verzí programu  |  Změny jednotlivých verzí ke stažení (PDF)

Štítky: Nová verze programu