K dispozici aktuální verze 19.2.52

ZMĚNY VE VERZI SB KOMPLET 19.2.52

Po instalaci aktualizace je nutný převod datových souborů.

Modul FAKTURACE

 • O: opravena chyba vznikající při klonování proforma faktury a ponechání původního klíče obchodního partnera – nebyl znám stát registrace k DPH a zdánlivě nebyl povolené žádný typ DPH
 • N: upraven import faktury ze systému DMS (Škoda Auto)

Modul SKLAD

 • O: při uložení DL s fakturou se nepřenášela poznámka z položek DL
 • O: při uložení nové karty zásob nefungovalo založení výchozího skladu a položky ceníku

SB KOMPLET 19.2.51

Modul SKLAD

 • N: u příjemky se nově zadává kromě kurzu také cizí měna. Příjem v cizí měně se nyní chová standardním způsobem podobně jako ostatní doklady (objednávka, faktura,…). Dosud musely být ceny před uložením příjmu vždy přepočítané do Kč. Nyní se ceny editují v cizí měně a k tomu se zadá měna a kurz editace (F7). Měnu a kurz je nejvhodnější zadat ještě před zápisem jednotlivých položek. Při uložení příjemky se v ukládacím dialogu zobrazí informativně částka v cizí měně a kurz, ale všechny ostatní hodnoty VČETNĚ případných VPN už se editují v národní měně (Kč). V případě jakýchkoliv nejasností neváhejte kontaktovat naši technickou podporu.
 • O: při uložení karty zásob se neukládala kategorie pro eshop a skladová cena
 • O: drobná oprava při číslování importovaných objednávek

 SB KOMPLET 19.2.50

 Modul FAKTURACE

 • N: vydanou fakturu lze vystavit v režimu „Registrace DPH v EU“
  • SOP doplněn o sloupec Stát registrace k DPH
  • pokud se vydává faktura neplátci, do státu v němž je dodavatel registrován k DPH, tak se automaticky nastaví typ DPH na Registrované, patřičný kód státu, a položky faktury budou nabízet sazby DPH platné pro zadaný stát a faktura podle toho bude spočítána
 • N: editor faktury (V i P ) kontroluje zadaný variabilní symbol a případně varuje pokud fa s takovým variabilním symbolem od téhož partnera je již v evidenci
 • N: zrušen výpočet DPH koeficientem zaokrouhleným na 4 des místa
 • N: v adrese obchodního partnera lze zadat příznak Skupinové DPH což zajistí vystavení faktury bez DPH
 • N: filtr v ceníku prací opraven aby filtroval kód sazby ne konkrétní sazbu
 • N: filtr na knize faktur vydaných doplněn o stát DPH
 • N: filtr na knize faktur přijatých doplněn o prioritu platby
 • O: opravena funkcionalita pro doplnění tabulky DPH z hlavičky nebo položek faktury
 • O: faktura se zálohou v cizí měně za určitých podmínek nezaúčtovaly DPH ze záloh

Modul SKLAD

 • N: na kartě zásob byla doplněna nová uživatelská pole (2 texty, 2 čísla a 5 voleb)
 • N: přijatou objednávku lze zadat v režimu „Registrace DPH v EU“
 • N: dodací list lze zadat v režimu „Registrace DPH v EU“

 Modul MZDY

 • N: formulář Příloha k žádosti automaticky načítá informace o důchodu
 • N: změna limitu pro použití srážkové daně z 2500 na 3000 platná od 05.2019
 • N: pro výpočty lze použít i proměnnou PRO která bude naplněna posledním písmenem kódu profese
 • N: import podkladů z XLS reaguje i na případný sloupec SCHVALENO, kterým se dá zajistit načtení jen určitých řádků, pokud takový sloupec v XLS neexistuje, načte se všechno
 • N: lze editovat rodné číslo uložené ve větě mzdy
 • N: nové okno Roční mzdy – zobrazí veškeré věty mezd evidované pro daného zaměstnance, podle osobního čísla, osobního čísla HPP nebo podle rodného čísla. Použití je v případě několika souběžným pracovních poměrů pro kontrolu ročních sestav.
 • N: nová částka nezdanitelného minima platná od června 2019

Modul PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 • O: opravena chyba vznikající při exportu pomocné dávky a neznámém klíči adresy
 • N: export dávky do XLS umožňuje i rozklíčované KZ (stanice, datum a čas vzniku dokladu)
 • O: opravy potřebné pro tvorbu definovaných sestav exportovaných do XLS

 

Štítky: Nová verze programu