MZDY a ANTIVIRUS A PLUS

Režimy ANTIVIRUS A i B jsou prodlouženy do 31.12.2020.

Nový režim ANTIVIRUS A plus se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen.

Více v dokumentu MPSV Mzdy a podpora firem ANTIVIRUS

Příloha: Popis co a jak nastavit

Štítky: