MZDY a ANTIVIRUS A PLUS

Další a další prodloužení programů ANTIVIRUS

Dne 22. února 2021 schválila vláda usnesením č. 186 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, režim A Plus) do 30. dubna 2021. (ze stránky mpsv.cz)

Dne 21. prosince 2020 schválila vláda usnesením č. 1365 prodloužení doby uznatelnosti výdajů programu Antivirus (režim A, režim B, Režim A Plus) do 28. února 2021.

Režimy ANTIVIRUS A i B jsou prodlouženy do 31.12.2020.

Nový režim ANTIVIRUS A plus se týká pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen.

Více v dokumentu MPSV Mzdy a podpora firem ANTIVIRUS

Příloha: Popis co a jak nastavit

Štítky: