Novinky roku 2019 v modulu MZDY

SB KOMPLET® novinky roku 2019 v modulu MZDY

Co udělat, aneb krok po kroku:

Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2018.
Provést upgrade na verzi 19.1.53 ze dne 14.1.2019 a vyšší.
V modulu Nastavení nastavit aktuální rok na 2018.

V sekci SB KOMPLET – <Nový rok> – <Mzdy> – převést …… viz Přechod do nového roku.

Nový rok 2019

Ucho Mzdy

Mzdy – převod dat do 2019

Mzdy
V <Nastavení> – <Nový rok> – se přehrává po výpočtu prosincových mezd:

 • účetní předkontace – předkontace používané pro účtování mezd
 • osobní data zaměstnanců – personalistika
 • mzdové složky – tabulky řídící veškeré výpočty – nezbytné
 • ostatní nastavení mezd – pojišťovny, formuláře, tabulky daní a další
 • mzdová data mzdy za minulý rok – musí se převádět pro vyplnění podkladů pro sociální dávky
 • soubory pro ISPV a ISV – nutné číselníky
 • evidence docházky – nutné převést
 • konfigurační (INI) soubory mezd – nutné, nesou některá aktuální nastavení
 • evidence nemocí – nutno převést
 • podklady – v novém roce nebývají potřeba
 • úkoly – v novém roce nebývají potřeba

Po převodu mzdových souborů si nastavíte rok 2019 jako aktuální a v modulu <Nastavení> v sekci <DATA> spustíte <Převod dat>.

Spustíte modul <MZDY> v novém roce 2019 a nastavte si období na leden 2019.

V menu <Mzdy> – <Nový rok> otevřete okno <Nový Rok> kde budou aktivní tyto funkce:

 • Přepočet Aktivní
 • Import změn mzdových složek
 • Import konstant
 • Import výpočtů náhrad
 • Upravit podklady ze 13 platu
 • Připravit exekuce do nového roku
 • Doplnit pořadí dětí

 Jednotlivé funkce lze deaktivovat zrušením „fajfky”.

Po spuštění tlačítkem Provést, budou položeny dotazy:

 Přepočítat příznaky Aktivních zaměstnanců? Ano

 • Přesunout nevyčerpanou dovolenou do loňské? Ano
 • Nastavit vloni přijatým zaměstnancům plný počet dnů dovolené? Ano
 • Nastavit těm co podepsali vloni letošní datum podepsání prohlášení?… zvolte
  • ANO přepíše datum na rok 2019
  • NE zůstávají původní data
 • Informace Hotovo …OK
 • Přepočítat podklady pro průměry z 13 (14) platu? Ano. Tuto funkci nelze spouštět opakovaně.
 • Připravit neukončené exekuce? Ano
 • Připravit pořadí dětí? U dětí, u kterých se začalo uplatňovat daňové zvýhodnění v průběhu roku, bude doplněno od ledna.
 • Příprava dat hotova. Ať zhynou všechny byrokratické hyeny! Odpovězte Ano či Ne, podle Vašeho nejlepšího svědomí.

Po ukončení okna NovýRok2019 je potřeba mzdy vypnout a znovu spustit.

Výše uvedenými operacemi se Vám upraví tyto položky:

 MZDOVÉ KONSTANTY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Mzdové konstanty> následující hodnoty:

MDA201901Minimální mzda13.350
MDP201901Průměrná měsíční mzda32.699
MEN201901Náklady na bydlení6.233
MSM201901Maximum vyměřovacích základů SOC1.569.552
MSO201901Minimální vyměřovací základ pro SOC a ZDR3.000
MZC201901Odpočet základu ZP, je-li plátcem stát7.540

SOCIÁLNÍ NÁHRADY:
V sekci <Nástroje> – <Číselníky> – <Sociální dávky> změněn výpočet základu pro SDN a SDK:

min(190.75,PN)*0.9+max(0,min(95.38,PN-190.75)*0.6)+max(0,min(286.12,PN-286.13)*0.3)

Před lednovými mzdami je vhodné:

 • Opravit/doplnit datum podpisu Prohlášení a zaškrtávátko na Uplatňování odpočtů.
 • Zkontrolovat dny dovolené loňské i letošní, obzvláště u loni nastoupivších zaměstnanců.
 • Zkontrolovat pořadí dětí a případně si vyžádat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění“.
 • U zaměstnanců, kterých se to týká, či bude týkat, zkontrolovat u základu na zdravotní pojištění dopočet do minima. V případě, že zaměstnanci nemá být dopočet prováděn, je možno jej „vypnout” pomocí osobních mzdových složek – CD nastavte na 0 (nula).
 • Zkontrolovat v kalendáři počet dní, svátků a hodin – velikonoce, velký pátek 19.4.2018 a pondělí 22.4.2019.

Verze pro rok 2019 obsahuje nové formuláře pro:

 • Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2018 – vzor 23
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2019 – vzor 27
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP rok 2019 – vzor 6

Další formuláře pouze pro info:
Prohlášení poplatníka daně z příjmu (vzor 26)
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období (vzor 1)

HaP

14.1.2019

Odkaz na legislativní mzdové změny pro rok 2019

Přílohy:

Mzdové novinky SB KOMPLET 2019 
Obecná část – změny 2019
Mzdove_konstanty 2019

 

Štítky: