Výpočet mzdy

Specializované školení k problematice výpočtu mezd pro pokročilé mzdové účetní.

Osnova

  1. Seznámení s tématem a osnovou, vymezení obsahu přednášky
  2. Detailní topologie výpočtu mzdy
    • Vstup dat: základní z karty, osobní, měsíční podklady, konstanty, tabulky, nastavení…
    • Vlastní výpočet, průběh
    • Výstup dat: mzda, výplatní list, výčetka, výkazy a hlášení, převodní příkaz, účetní doklad, …
  3. Mzdové složky a číselníky
    • Mzdové složky a konstanty
    • Tabulka sociálních náhrad
    • Kalendář
    • Tabulka zálohy daně a daně z příjmů
    • Číselníky (Profese, Druh činnosti, Typ mzdy, Typ prac. poměru,…)
  4. Osobní mzdové složky
    • Princip, způsob práce, efektivní zadávání
    • Nastavení, konfigurace vzhledu a významu mzdových složek
  5. Měsíční vstupní data
    • Úkoly
    • Podklady
    • Evidence nemocí
    • Docházka
  6. Mzdové dílčí výpočty
    • Účtování na střediska, zakázky, systém přerozdělení nákladů k nákladovým účtům
    • Správná definice podkladů
  7. Hromadné zpracování a opravy
    • Využití režimu období
  8. Sestavy a výstup dat
    • Mzdové
    • Pro instituce
    • Volitelné rekapitulace a jejich definice
    • Roční personální tisky
    • Elektronická komunikace: Export XML na PVS (PortLink)
    • Export do XLS, PDF
    • Jak na statistiku, ISP a ISPV
  9. Nový rok
    • 13. a 14. platy
    • Dovolená
    • Zúčtování daně z příjmů za zaměstnance, firmu
    • Vypořádáni s FÚ
    • Prohlášení o slevách na dani
    • Kontrola nastavení parametrů nového roku
  10. Příklady a praktická cvičení
  11. Závěr

Místo konání

ABIA - školicí místnost

ABIA Centrum

Brno – Vinohrady, Žarošická 30

(v budově nákupního centra BILLA)

> Mapa a cesta

Vstupní požadované znalosti

Pokročilé znalosti ovládání systému SB KOMPLET®, znalost problematiky a zákonů k mzdové problematice (soc. a zdrav. pojištění, daň z příjmů, zákoník práce, ...)

Doporučené předcházející absolvování kurzů:

Doporučené následné školení: