Zde se nacházíte:

Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti H&M DataSoft spol. s r.o., se sídlem Maničky 46/5, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ: 46903852, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 6016 (dále jen „H&M DataSoft“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost H&M DataSoft se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

 

Použití registračních informací

  • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.
  • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace H&M DataSoft nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících, např. v okamžiku návštěvy www stránek, užívání programu, aktualizace programu apod.
  • Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
  • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti H&M DataSoft a nejsou poskytovány třetím osobám.
  • Společnost H&M DataSoft si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti H&M DataSoft kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
  • Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti H&M DataSoft. Společnost H&M DataSoft tyto údaje neprodává, nepronajímá ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
  • Společnost H&M DataSoft učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

 

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti H&M DataSoft

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti H&M DataSoft, právo písemně požádat společnost H&M DataSoft o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost H&M DataSoft zpracovává.


Zde se nacházíte:
KONTAKTY

čekáme vaši zprávu

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, viz odkaz v patičce


Sledujte nás na:

© 2017 H&M DataSoft spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů