Zde se nacházíte:

Elektronické podání ČSSZ

Mzdy, Legislativa

(ze stránek www.cssz.cz)

Co je služba e - Podání?

Služba e-Podání umožňuje pomocí internetu snadné elektronické zasílání vybraných ze zákona povinných formulářů z vašeho počítače z pohodlí domova nebo kanceláře. - Podání přispívá k usnadnění a urychlení vzájemné komunikace klientů s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tato služba využívá elektronické formuláře, které vyplněné údaje převádí do datové věty, a zároveň umožňuje automatickou kontrolu úplnosti vyplnění a logických vazeb. Klient má proto jistotu, že formulář vyplnil správně.

 

Které formuláře mohu zasílat pomocí služby e - Podání na ČSSZ?

Jste - li zaměstnavatel, přes e - Podání můžete zasílat:

  • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP),
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ),
  • Přehled o výši pojistného (PVPOJ)
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI),
  • Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě (POS).

 

Jste - li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), přes e - Podání můžete zasílat:

  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (OSVČ).

 

Mám zájem využívat službu e - Podání, co k tomu potřebuji?

Pro e - Podání je potřeba mít:

  • zřízenou datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis,
  • nainstalovaný program Software602 Form Filler, který je zdarma ke stažení na www.602.cz
  • elektronický formulář pro vyplnění a odeslání.

 

Vlastním datovou schránku. Jak na to?

Pokud máte datovou schránku a nainstalovaný program Form Filler:

  • stáhněte požadovaný elektronický formulář z webových stránek ČSSZ na www.cssz.cz/cz/e-podani/,
  • formulář uložte do svého počítače a otevřete jej v programu Form Filler,
  • formulář vyplňte, zkontrolujte, uložte a odešlete stiskem tlačítka na konci dokumentu „Odeslat do datové schránky“,
  • vyplňte přihlašovací údaje vaší datové schránky a formulář se odešle do datové schránky ČSSZ pro e – Podaní - ID 5ffu6xk (při odeslání se automaticky spáruje vaše datová schránka se speciální datovou schránkou),
  • po odeslání formuláře do ČSSZ obdržíte do vaší datové schránky zprávu o výsledku zpracování.

 

Důležité: Pro odeslání více formulářů jednou datovou zprávou použijte tlačítko „přidat další formulář“. Netýká se služeb e - Podání OSVČ a PVPOJ, které musí obsahovat na jedno odeslání jen jeden formulář.

 

Vlastním uznávaný elektronický podpis. Jak na to?

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, je potřeba jej před využíváním služby e - Podání nejprve registrovat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a současně registrovat osoby oprávněné k podávání formulářů. Bližší informace k registraci naleznete na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace. Prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu probíhá služba e - Podání přes speciální komunikační rozhraní ČSSZ, tzv. Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP).

 

Po splnění všech povinností s registrací na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a nastavením uznávaného elektronického podpisu ve svém počítači můžete začít využívat službu e - Podání pomocí programu Form Filler:

  • stáhněte požadovaný elektronický formulář z webových stránek ČSSZ na www.cssz.cz/cz/e-podani/,
  • formulář uložte do svého počítače a otevřete jej v programu Form Filler,
  • formulář vyplňte, zkontrolujte, uložte a odešlete stiskem tlačítka na ovládacím panelu „Poslat podání přes veřejné rozhraní“,
  • zvolte z nabídky kvalifikovaný certifikát vašeho uznávaného elektronického podpisu a formulář se odešle přes VREP do ČSSZ,
  • po odeslání formuláře program Form Filler okamžitě zobrazí zprávu o výsledku zpracování.

 

Důležité: Při odesílání přes VREP můžete poslat najednou více formulářů, až 1500 formulářů. Netýká se služeb e-Podání OSVČ a PVPOJ, které musí obsahovat najedno odeslání jen jeden formulář.

 

Mám speciální program pro správu své firmy, který generuje formuláře ČSSZ, ale neumožňuje jejich odeslání přes e - Podání. Jaké mám možnosti?

Zjistěte si, zda váš program umí export dat z formulářů do datové věty (ve formátu xml). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického formuláře od ČSSZ a to v programu Software602 Form Filler pomocí funkce „Import dat do formuláře“. Odeslání provedete způsoby popsanými výše.

 

Kde získám podrobnější informace k využívání služby e - Podání?

Podrobnější informace o službě e - Podání naleznete na webových stránkách ČSSZ www.cssz.cz/cz/e-podani/ nebo se při řešení technických problémů můžete obrátit na call centrum ČSSZ pro e-Podání na telefonické lince 585 708 290.

 

Mohu ostatní formuláře rovněž zasílat elektronicky ČSSZ?

Ano. Ostatní formuláře, s výjimkou výše uvedených, lze na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení elektronicky zaslat dvěma způsoby – do její datové schránky (není potřeba uznávaný elektronický podpis) nebo na adresu její elektronické podatelny za předpokladu, že máte uznávaný elektronický podpis:

  • stáhněte požadovaný formulář z webových stránek ČSSZ na www.cssz.cz/cz/tiskopisy/,
  • formulář uložte do svého počítače a otevřete jej v programu Adobe,
  • formulář vyplňte, zkontrolujte a uložte,
  • formulář přiložte ke zprávě a odešlete zvoleným způsobem.

 

V současné době poskytují kvalifikovaný certifikát tyto společnosti:

  • Česká pošta s.p.
  • eIdentity, a.s.
  • První certifikační autorita, a.s.
Odkazy na stránky ČSSZ:

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/AFA38189-5723-4D34-B2B7-505F6AA08F32/0/Infoletak_elektronicke_podani_v6.pdf

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/od-ledna-pristiho-roku-plati-pro-vsechny-zamestnavatele-povinnost-elektronicke-komunikace-se-spravou.htm


Zde se nacházíte:

Sledujte nás na:

© 2016 H&M DataSoft spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů