Zde se nacházíte:

Účtování faktur na přelomu roku 2014 a 2015

Návody a postupy, DPH, Faktury, Účetnictví

Metodika účtování faktur přijatých vztahujících se k roku 2014, ale doručených po 1.1.2015

 

ZDE: Účtování faktur na přelomu roku 2015 - 2016

 

Obdobná metodika platí i pro vydané faktury a účtování příjmů příštích období.

Faktury, které byly dodavatelem vystaveny s datem zdanitelného plnění ve starém roce (2014), ale doručené až v novém roce (2015), byly dříve v systému SB KOMPLET®   pořizovány ještě do starého roku. Od novely k 1.4.2011 již tyto faktury nelze pořídit do starého roku, je nutno je pořídit a vykázat v DPH až v novém roce, což ale přináší požadavek na účtování o faktuře i v roce 2014 pomocí účtu Výdaje příštích období.

Fakturu pořídíte do dat roku 2015 a do položek zadáte účty, jako byste ji pořizovali v průběhu roku. Při jejím ukládání, ale zaškrtnete políčko „účtovat i výdaje příštích období“. Zobrazí se políčka pro zadání účtu a data k jakému mají být budoucí výdaje účtovány.

Uložení faktury

 

Pozn. Systém se v předkontacích pokusí dohledat obecnou předkontaci s typem Výdaje příštích období, pokud ji nenajde, tak takovou větu založí. V této předkontaci můžete zadat účet, který má být používán pro tento případ. Z této předkontace se nabídne účet Má dáti. Jako datum bude předvyplněno datum posledního dne měsíce předcházejícího zadanému datu zdanitelného období (31.12.2014).

Jakmile takovou fakturu dáte zaúčtovat, budou všechny účty zadané u položek faktury nahrazeny zadaným účtem výdajů příštích období. Faktura bude zaúčtována do dávky v novém roce, bude možno ji opakovaně odúčtovávat a zaúčtovávat. Takto pořízené doklady tedy budou mít na straně Má dáti místo nákladového nebo skladového účtu zadaný účet (383).

Jakmile bude faktura odsouhlasena, je potřeba doplnit účtování o výdaje příštích období. Tyto doklady vytvoříte v knize faktur, v okně pro úpravu hlavičky faktury. Zde jsou na spodní straně zobrazeny účet a datum, které byly zadány při ukládání faktury. Pokud ještě nebylo zaúčtováno, bude po stisku tlačítka Zaúčtovat dohledána obecná předkontace Výdaje příštích období, na jejím základě sestaveno číslo dokladu a tento doklad poté zaúčtován, do faktury bude zapsáno patřičné číslo dokladu. Pokud bude datum patřit do předchozího účetního období, bude poprvé zobrazeno okno s možností výběru předchozího roku. Jakmile jednou předchozí rok vyberete, systém si jej „zapamatuje“ a příště se již nebude toto okno zobrazovat. Pokud budete chtít takto účtovat i  faktury přecházející mezi měsíci jednoho účetního období, bude se automaticky účtovat do aktuálního roku.

 Metodika účtování

 

Pokud je žádoucí zaúčtovat výdaje příštích období pro víc faktur hromadně, je možné je označit v knize faktur značkami. V dialogu Hromadný tisk, účtování vybrat položky Jen označené a Účtovat dohadné položky – po stisku Spustit budou všechny faktury zaúčtovány. Pokud bude potřeba účtovat do předchozího roku, bude napoprvé zobrazeno okno pro výběr tohoto roku (viz výše).

Hromadné účtování faktury

  

Náhled účtování v roce 2014

Náhled účtování v roce 2014

 

Náhled účtování v roce 2015

Náhled účtování v 2015

 

 

 

PřílohyZde se nacházíte:
KONTAKTY

čekáme vaši zprávu

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, viz odkaz v patičce


Sledujte nás na:

© 2017 H&M DataSoft spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů