Zde se nacházíte:

Moduly firemního informačního systému

 

Moduly firemního informačního systému SB KOMPLETSB KOMPLET®   je složen ze samostatných modulů,
z nichž každý je zaměřen na určitou oblast.

 

Můžete si vybrat jen ty moduly, které potřebujete ke své práci. A to v takovém počtu, kolik současně pracujících uživatelů potřebujete. Moduly jsou vzájemně provázány a spolupracují mezi sebou. Obchodní firma může používat moduly Sklad, Fakturace, Peníze ale nepoužívá (nekoupí si) modul Účetnictví. Přesto používané moduly generují účetní doklady pro modul Účetnictví, který má zakoupena externí účetní firma a tato si bere účetní data pro svoji práci a nemusí tak znovu pořizovat všechny doklady.

 

 

Modul Podvojné účetnictví

Modul pro vedení podvojného účetnictví umožňuje zpracovávat veškeré účetní zápisy vznikající v ostatních modulech. Tyto zápisy dokáže různě kontrolovat z mnoha hledisek. Výstupní sestavy lze získat v mnoha různých variantách, jak pevně daných (rozvaha, výsledovka, hlavní kniha ...) tak jako uživatelsky volitelné sestavy. Veškeré účetní zápisy je možno sledovat samostatně za střediska či zakázky. Všechny sestavy lze exportovat do tvaru XLS.


Modul Fakturace

Evidence vydaných i přijatých faktur a jejich úhrad, je základem pro okamžitý přehled o situaci firmy a podmínkou správného rozhodování při jejím řízení.

Modul zajišťuje pořizování faktur přijatých i vydaných v libovolné měně. Faktury lze pořizovat buď celé ručně nebo na základě skladových dokladů, popřípadě hromadnou fakturací pomocí plánu opakování či generátoru faktur. Jsou k disposici evidenční Knihy faktur včetně položek, úhrad, skladových dokladů. Knihy faktur lze třídit, filtrovat, hromadně tisknout či účtovat. Úplné řízení a evidence zálohových plateb. Evidence faktur podle obchodních partnerů, středisek či zakázek. Řešení problematiky zápočtů, upomínek a konfirmačních dopisů. Pro vedoucí pracovníky je vhodná funkce Finanční analýza která podává souhrnné informace o aktuálním stavu firmy.


Modul Peníze a DPH

Tento modul řídí a eviduje veškeré finanční operace a dále pak zajišťuje zpracování přiznáni k DPH. Veškeré hotovostní operace jsou vedeny v libovolném počtu samostatných pokladen, každá pokladna může být vedena v libovolné měně a mít vlastní parametry.


Modul Sklad

Přehledně a správně vedené skladové hospodářství, je základním kamenem na kterém stojí obchodní model každé malo i velkoobchodní firmy.

Bez okamžité informace o stavu, ceně a umístění každé položky je dnes nemyslitelné cokoliv úspěšně a dlouhodobě prodávat. Stejně tak je důležité mít nástroje které následně vyhodnotí uplynulá období a podají informace o tom na co se zaměřit do budoucna. Modul Sklad eviduje veškeré zboží či materiál se kterým firma pracuje, umožňuje přímý prodej ze skladu nebo jen pořizování výdejek pro následnou hromadnou fakturaci. Plně jsou podporovány průměrné skladové ceny, tvorba ceníků závislých na partnerovi, skupině partnerů či zboží, množstevních slevách a podobně. Sklad je sledován v libovolně mnoha samostatných lokalitách (podskladech). Různé možnosti reportování za minulá období, vazba na EDI. Evidence čárových kódů, výrobních čísel či šarží.


Modul Mzdy

Poskytuje všechny klíčové sestavy a přehledy ke mzdové problematice a umožňuje jejich nastavení a upravení dle požadavků uživatele. Mzdové složky (položky mzdového listu) lze libovolné definovat a vzájemně provázat. Samozřejmostí je i úplné vedení evidence pracovníků a údajů nutných pro výpočet mezd (podklady, docházka, evidence nemocí ad.).


Modul Evidence majetku

Možnosti modulu, který lze provozovat i samostatně, vycházejí ze zákona i zkušeností a požadavků ekonomů zabývajících se evidencí majetku v každodenní praxi. Pracovat lze s libovolně definovanými skupinami majetku, které můžete samostatně zpracovávat a sledovat (daňově i účetně).


Modul Daňová evidence

Vedení peněžního deníku „jednoduchého účetnictví“ je jedním ze základních modulů systému SB KOMPLET. Lze jej využívat samostatně, ale jeho přínosy vzrůstají propojením s dalšími moduly, kterými jsou například Sklad a Fakturace.


Modul Nastavení

Tento modul umožňuje nastavit veškeré společné číselníky, předkontace, druhy skladových pohybů a další tabulky. Dále se v něm řeší zadání instalačních parametrů, konverze dat, přenosy dat mezi pobočkami. V neposlední řadě řídí a nastavuje uživatele a jejich práva. Dále provádí některé speciální operace, jako je třeba přečíslování kódů obchodních partnerů. Je nezbytný pro zprovoznění všech ostatních modulů. Jeho licence není nijak zpoplatněna.Zde se nacházíte:
KONTAKTY

čekáme vaši zprávu

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, viz odkaz v patičce


Sledujte nás na:

© 2017 H&M DataSoft spol. s r.o.
Ochrana osobních údajů